Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2012

dunia
19:33

November 05 2011

dunia
14:13
To może przypadek
Że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
W spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
A mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
Obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy
Nic więcej
— Janusz Kofta - piękny, prawda? Tak trafny. Tak rozumiejący.
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty

September 27 2011

dunia
20:23
Najbardziej nierozsądne co możesz zrobić, to próbować zmienić się dla kogoś. Gdy tego kogoś zabraknie w twoim życiu, nie będziesz mieć ani siebie, ani jego..

February 11 2011

dunia
22:11
brak czasu
deficyt snu
niedobór zapału
resztka ambicji
niedostatek przyjemności
zbyt mało wszystkich rzeczy, dla których warto..
dunia
22:10
dunia
22:10

February 05 2011

dunia
23:06
6896 c711

January 04 2011

dunia
22:33
Reposted fromglowawchmurach glowawchmurach
dunia
22:16
Reposted fromtilfeldighet tilfeldighet

January 01 2011

dunia
21:48
3870 9eee 500
Reposted fromberlinnow berlinnow
dunia
21:47
3876 252e
Z dedykacją dla Kota :D Żeby Ci uśmiech z puchy nie schodził ^^
Reposted fromsmoczej smoczej
dunia
21:44
dunia
21:26
6960 00b2
<3
Reposted fromAmberfromgao Amberfromgao
dunia
21:23
Można zamknąć oczy na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia.
— Stanisław Jerzy Lec.

December 18 2010

dunia
00:20
4635 45f9
Reposted fromqbshtall qbshtall viapl pl
dunia
00:19
6898 c1e2
Reposted fromsiarczan siarczan viapl pl
dunia
00:18
7865 d03b
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu
dunia
00:17
4347 c7bb
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu
dunia
00:01
5178 0f34 500
Reposted frommacjan macjan viaalanduakare alanduakare
dunia
00:00

Weekend jak co tydzień

Reposted fromsawb sawb viaalanduakare alanduakare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl